Työnohjausta

neuropsykiatrista valmennusta

konsultointia

koulutusta

 

ratkaisukeskeisellä ja oppimiseen suuntaavalla työotteella

 

 

Työnohjaus tarkoittaa työn ja sen tekemisen tarkastelua ja tutkimista 

ammattillisen oppimisen ja kehittymisen vahvistamiseksi.

 

Neuropsykiatrinen (nepsy) valmennus on kuntoutusmenetelmä, joka tarjoaa yksilöllistä tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoihin sekä uusien myönteisten toimintatapojen löytämiseen

henkilöille, jotka ovat neurokirjolla. 

 

Ratkaisukeskeisyys on vuorovaikutteinen ja myönteistä ajattelua korostava lähestymistapa, joka auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä erilaisiin elämäntilanteisiin.

Sen lähtökohtana ovat aina vahvuudet ja voimavarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta