Laaja-alaista erityisopetusta

ja

RatkaisukeskeistÄ

neuropsykiatrista valmennusta

ohjausta, konsultointia ja koulutusta

 

 

Laaja-alainen erityisopetus tarjoaa tukea henkilöille, joilla on erilaisia oppimisen haasteita. Tuki voi kohdentua yksittäisen taidon tai oppiaineen oppimiseen, oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen sekä toimivien oppimis- ja opiskelustrategioiden harjoittelemiseen.

 

Neuropsykiatrinen (nepsy) valmennus on kuntoutusmenetelmä, joka tarjoaa yksilöllistä tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoihin sekä uusien myönteisten toimintatapojen löytämiseen henkilöille, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. 

 

Ratkaisukeskeisyys on vuorovaikutteinen ja myönteistä ajattelua korostava lähestymistapa, joka auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä erilaisiin elämäntilanteisiin. Sen lähtökohtana ovat aina vahvuudet ja voimavarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta